Praca tymczasowa  to specyficzna forma zatrudnienia o charakterze okresowym. Polega na dostarczeniu przez agencję  pracowników do pracodawcy użytkownika (Klienta).

Istotą leasingu pracowniczego jest przejęcie przez  agencję pracy tymczasowej  obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrowo – płacową pracowników. Takie rozwiązanie pozwala Klientom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnej koniunktury na rynku, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu.

Korzyści dla pracodawców:

• elastyczne i szybkie zatrudnianie i rezygnowanie z pracowników

 

• oszczędność czasu i środków przeznaczanych na rekrutację

 

• prowadzenie administracji kadrowo – placowej i wyplata wynagrodzeń pracownikom

 

• sprawdzenie pracownika przed jego stałym zatrudnieniem

 

• zatrudnianie pracowników tymczasowych wielokrotnie na czas określony (pracodawca bezpośrednio nie ma takiej możliwości)

 

• krótki termin rozwiązania umowy o pracę

Praca tymczasowa to dobre narzędzie wsparcia dla pracodawców przy:

• zwiększeniu zatrudnienia w okresach natężonej produkcji

 

• zastępstwach (urlopy, zwolnienia)

 

• realizowaniu prac, w których następuje duża rotacja

pracowników

 

• akcjach promocyjnych

Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym prawem. Podstawą działania jest ustawa z dnia 9 lipca 2003r.

o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zgodnie z obowiązująca Ustawą firma Look For Staff Pro zawiera umowy z osobami delegowanymi do Klienta zwanego Pracodawcą Użytkownikiem. (treść ustawy).

ul. Stanisława Przybyszewskiego 48/54,

lok 34, 01-824 Warszawa

 

tel. +48 22 833 08 75

fax. +48 22 833 54 43

Aplikacje prosimy przysyłać na adres:

rekrutacja@lfspro.com.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami przez formularz:

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz